Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς με αριθμούς

0
Υδρόμετρα
0
m3
Κατανάλωση
0
Αποκαταστάσεις βλαβών

*δεδομένα για το 2022

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Εσείς πόσο καταναλώνετε έξυπνα
το νερό στην καθημερινότητά σας;

Τα νέα μας

stathis-stauros

“Η Κεφαλονιά μετασχηματίζεται ψηφιακά αξιοποιώντας τις έξυπνες τεχνολογίες σε καίριες λύσεις προς όφελος των πολιτών, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.”

Σπαθής Σταύρος

Πρόεδρος ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς