• Στις Δ.Ε. Αργοστολίου και Ερίσου εκδίδονται λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης ανά δίμηνο, συνολικά έξι (6) λογαριασμοί ετησίως.
 • Στις Δ.Ε. Σάμης, Παλικής και Ομαλών εκδίδονται ανά τρίμηνο, συνολικά τέσσερις (4) λογαριασμοί ετησίως.
 • Στις Δ.Ε. Λειβαθούς, Ελειου – Πρόννων και Πυλάρου οι λογαριασμοί ύδρευσης εκδίδονται κάθε τετράμηνο, συνολικά τρεις (3) λογαριασμοί ετησίως.

Φροντίστε να πληρώνετε το λογαριασμό σας στην καθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης, το οφειλόμενο ποσό τοκίζεται.

Σε περίπτωση συνεχόμενων οφειλών,η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν, ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Και τούτο, διότι βάση του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης. Άρθρο20ο Κανονισμού Ύδρευσης.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας από τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. παρακαλούμε διαβάστε τον οδηγό με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι περιπτώσεις που μπορεί να μην έχετε νερό είναι οι παρακάτω:

 • Διακοπή λόγω βλάβης.
 • Διακοπή λόγω έργων.
 • Διακοπή λόγω χρεών.

Για να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

 • Για τις Δ.Ε. Αργοστολίου, Ομαλών και Ελειου – Πρόννων: 26710 – 23064
 • Για τη Δ.Ε. Λειβαθούς: 26710-68336
 • Για τη Δ.Ε. Παλικής: 26710-93300
 • Για τις Δ.Ε. Σάμης, Πυλάρου και Ερίσου: 26740-23744.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξοικονόμηση νερού μπορείτε να μελετήσετε το ενημερωτικό μας έντυπο εδώ.

Κατά την περίοδο της καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων, εάν σε κάποια οικία-οικόπεδο δεν υπάρχει πρόσβαση του υπαλλήλου στο υδρόμετρό σας, τότε, βάσει του άρθρου 8ου παρ. 3 του Κανονισμού Ύδρευσης, αν δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Να καταχωρήσει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδαςκαταχώρησης ενδείξεων ONLINE τα στοιχεία του υδρομέτρου και την ένδειξη.
 2. Να τηλεφωνήσει στη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. από 7:30 έως 15:00 στο τηλέφωνο: 26710-23064 και να δώσει τις ενδείξεις του υδρομέτρου του ο ίδιος ή να κλείσει ένα ραντεβού για να έλθει εκ νέου ένας υπάλληλος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., για να πάρει την ένδειξη.

Όταν διαπιστώσετε ότι ένα φρεάτιο ομβρίων στις περιοχές Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σουλλάρων, Μαντζαβινάτων, Σκάλας, Πόρου, Σάμης, Καραβομύλου και Φισκάρδου είναι βουλωμένο, ειδοποιήστε στο Τμήμα Βλαβών στο τηλέφωνο 26710-23064 ή συμπληρώστε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών ONLINE.

Για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, απευθυνθείτε στους αντίστοιχους Δήμους, στα τηλέφωνα:

 • Δήμος Αργοστολίου:26713-60161
 • Δήμος Ληξουρίου: 26713-60961
 • Δήμος Σάμης: 26743-60500

Φροντίζουμε τα υδρόμετρά μας να είναι καθαρά, για να είναι ευανάγνωστες οι ενδείξεις τους και όσο είναι δυνατόν ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένα να είναι προσβάσιμος από τον υπάλληλο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Αν το φρεάτιο του υδρομέτρου σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, π.χ. είναι σκεπασμένο με χώματα – οικοδομικά υλικά κλπ., ή έχει υποστεί φθορές, τότε σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, για τη συντήρηση και επισκευή των ζημιών του φρεατίου ύδρευσης υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να αναζητήσετε έναν υδραυλικό της αρεσκείας σας για τις ανάλογες εργασίες – επισκευές.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας έχει υποστεί βλάβη, είναι παλαιωμένο ή έχει καταστραφεί, μπορείτε είτε να καταχωρήσετε τη βλάβης σας online μέσω της ειδικής φόρμας, είτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Βλαβών, στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας, για την άμεση πληροφόρησή σας σχετικά με την αντικατάστασή του.

Όταν διαπιστώσετε διαρροή στο δρόμο πρέπει οπωσδήποτε και γρήγορα να ειδοποιήσετε στο Τμήμα Βλαβών στο τηλέφωνο 26710 – 23064 ή να συμπληρώσετε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών ΟNLINE.

Επισκεφθείτε την ενότητα στην ιστοσελίδα μας ήεπικοινωνήστε με τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.στο 26710 – 23064 για την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Για την άμεση ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν προγραμματισμένες ή έκτακτες διακοπές νερού, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο newsletter της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. έτσι ώστε να ενημερώνεστε στο e-mail σας ή να επισκέπτεστε τις ανακοινώσεις στη σελίδα της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας γράφει ασυνήθιστα πολλά κυβικά, προβείτε πρώτα σ’ έναν έλεγχο στις βρύσες, καζανάκι, θερμοσίφωνα, ηλιακό, μπόιλερ, πλυντήρια ρούχων και πιάτων κτλ. Αν διαπιστώσετε διαρροή, επισκευάστε την αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να έρθετε στα κατά τόπους γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να υποβάλλετε μία αίτηση ελέγχου του υδρομέτρου.

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. θα στείλει το συνεργείο ελέγχου, όπου θα κάνει έλεγχο στο υδρόμετρό σας καθώς και για τυχόν διαρροές. Σε περίπτωση βλάβης υδρομέτρου θα αντικατασταθεί άμεσα από το συνεργείο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Ο έλεγχος του υδρομέτρου, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βλάβης, είναι χωρίς κόστος για τον ιδιοκτήτη. Η αντικατάσταση του υδρομέτρου κοστίζει 30,00 €.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί βλάβη στη λειτουργία του υδρομέτρου, ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος των 50,00 €.

Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας εύκολα αρκεί είτε να στείλετε τα έγγραφα(ΑΦΜ,Ταυτότητα,Τελευταίος λογαριασμός ύδρευσης) με τα σωστά στοιχεία σας στο e-mail: deyaarg@otenet.gr, είτε να έρθετε στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να γίνει η αλλαγή των στοιχείων σας.

Ναι. Μπορείτε είτε να στείλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία της ύδρευσής σας (τελευταίος λογαριασμόςύδρευσης) και τη νέα διεύθυνση αποστολής στο e-mail: deyaarg@otenet.gr, είτε να έρθετε στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να γίνει η αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού σας.

Οι λογαριασμοί Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., μπορούν να εξοφληθούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στα Ταμεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.
 2. Σε όλα τα πρακτορεία – καταστήματα ΕΛΤΑμε προσωπική ταχυδρομική
  επιταγή «Σε διαταγή ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
 3. Στις Τράπεζες:
  • ALPHA BANK: ΙΒΑΝ GR35 0140 9030 9030 0200 1000 464
  • ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ GR56 0110 3150 0000 3155 4033 402
  • EUROBANK: ΙΒΑΝ GR41 0260 7150 0002 8020 0154 951
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR07 0172 4530 0054 5309 3690 659
 4. Mε χρήση του κωδικού πληρωμής RF στο e-banking όλων των Τραπεζών.
 5. Μέσω της εφαρμογής SmartVille.

Πρέπει να απευθυνθείτε στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Αν το γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών διαπιστώσει ότι ο αυξημένος λογαριασμός δεν οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. πρόσθετες χρεώσεις, περιοδικότητα κατανάλωσης κ.τ.λ.) αλλά σε ξαφνική υπερκατανάλωση, τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανελέγχου της παροχής σας. Το συνεργείο θα έρθει να ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου σας, την παροχή σας, την καλή λειτουργία του υδρομέτρου, το οποίο θα αντικατασταθεί σε περίπτωση βλάβης. Ο έλεγχος θα χρεωθεί στον ιδιοκτήτη μόνο εφόσον δε διαπιστωθεί η ύπαρξη βλάβης.

Μείωση του λογαριασμού σας θα γίνει μόνο στις περιπτώσεις που το συνεργείο διαπιστώσει λανθασμένη ένδειξη, βλάβη υδρομέτρου ή αφανή διαρροή. Μην αμελείτε να διορθώνετε τις βλάβες διαρροής από το καζανάκι, βρύσες κ.τ.λ. Με μία μικρή διαρροή ο λογαριασμός σας περίπου θα τριπλασιαστεί.

Πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών και να υποβάλετε αίτηση διακοπής της παροχής πληρώνοντας τις όποιες οφειλές της παροχής. Το συνεργείο θα διακόψει την παροχή σας και από τη στιγμή εκείνη θα σταματήσει να εκδίδεται ο λογαριασμός.

Ο Λογαριασμός συνεχίζει να μπορεί πληρώνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στην ερώτηση 17 του FAQ, και μετά την ημερομηνία λήξης του. Ωστόσο, εάν έχει παρέλθει 20ήμερο από την ημερομηνία λήξης, ενδεχομένως να υπάρξουν τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι θα χρεωθούν στον επόμενο λογαριασμό.

Ναι, υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού των παλιών οφειλών σας, σε έως 48 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 20€ και ταυτόχρονη μείωση του 80% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή σας υπερβαίνει το ποσό των 200€.
Μπορείτε να αποστείλετε σχετική αίτηση μέσω e-mail στο deyaarg@otenet.gr ή να προσέλθετε στα κατά τόπους γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, η οφειλή σας τοκίζεται, και επιπλέον η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον κανονισμό, να διακόψει την υπηρεσία παροχής νερού.