Δελτίο Τύπου: Καταγγελίες περί κλοπής νερού από κρουνούς στην Παλική

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ενημερώνει ότι υπήρξαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Παλικής, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί. Πληροφορίες – καταγγελίες πολιτών αναφέρουν πως ιδιωτικά οχήματ...

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..