Αποχέτευση Δ.Ε. Αργοστολίου

Το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Αργοστολίου εκτείνεται σε όλη την πόλη του Αργοστολίου και είναι παντορροϊκό, δηλαδή περιλαμβάνει τόσο αγωγούς ομβρίων υδάτων για τη διοχέτευση των νερών και την προστασία της πόλης από τις πλημμύρες, όσο και αγωγούς ακαθάρτων για τη μεταφορά των λυμάτων της πόλης στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Αργοστολίου στη θέση «Λάσση» για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Επιπλέον, το δίκτυο ενισχύεται με 12 αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Αποχέτευση Δ.Ε. Παλικής

Το δίκτυο αποχέτευσης στη Δ.Ε. Παλικής είναι επίσης παντορροϊκό και εκτείνεται σε όλη την πόλη του Ληξουρίου, καθώς και στους οικισμούς Μαντζαβινάτων και Σουλλάρων και μεταφέρει τα λύματα και τα όμβριαμέσω των 10 αντλιοστασίων αποχέτευσης στη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που βρίσκεται στη θέση «Λόντζα».

Αποχέτευση Δ.Ε. Σάμης

Το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Σάμης είναι χωριστικό, δηλαδή περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αγωγούς ακαθάρτων και εκτείνεται στους οικισμούς Σάμης και Καραβομύλου. Μέσω των 6 αντλιοστασίων ακαθάρτων τα λύματα καταλήγουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση «Ράχη» στη Σάμη.

Αποχέτευση Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων

Το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ελειου – Πρόννων είναι επίσης χωριστικό,εκτείνεται στους οικισμούς Πόρου και Σκάλας και περιλαμβάνει 13 αντλιοστάσια αποχέτευσης μέσω των οποίων τα λύματα καταλήγουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση «αγίου Κάμπος».

Αποχέτευση Δ.Ε. Ερίσου

Στη Δ.Ε. Ερίσου λειτουργεί χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης μόνο στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Φισκάρδου. Τα λύματα μέσω 5 υπόγειων φρεατίων – αντλιοστασίων καταλήγουν σε ένα στεγανό φρεάτιο – δεξαμενή, απ’ όπου απομακρύνονται με τη βοήθεια βυτιοφόρου οχήματος και καταλήγουν στη Μ.Ε.Λ. Αργοστολίου για περαιτέρω επεξεργασία.