Ο λογαριασμός εξοφλείται:

 • Κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 στα ταμεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.:
 • Σε όλες τις τράπεζες, μέχρι τη «ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»:
  • ALPHA BANK: αρ. λογ. ΙΒΑΝ GR35 0140 9030 9030 0200 1000 464
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: αρ. λογ. IBAN GR56 0110 3150 0000 3155 4033 402
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: αρ. λογ. IBAN GR07 0172 4530 0054 5309 3690 659
  • ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ /EUROBANK: αρ. λογ. IBAN GR41 0260 7150 0002 8020 0154 951
  • Στα ΕΛΤΑ με προσωπική ταχυδρομική επιταγή «Σε διαταγή ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», στην οποία θα επισυνάπτεται το απόκομμα ταμείου το λογαριασμού.
 • Με Internet Banking χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF) (σύστημα ΔΙΑΣ).
 • Μέσω της Android και iOS εφαρμογής SmartVille και στο my.smartville.gr

Η μη έγκαιρη εξόφληση του λογαριασμού ενέχει τον κίνδυνο διακοπής της παροχής καθώς και την χρέωση επανασύνδεσης και τόκων υπερημερίας.

Εφιστούμε την προσοχή στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι σε περίπτωση οφειλής των ενοικιαστών τους, και μετά την αποχώρησή τους, η οφειλή παραμένει στο ακίνητο και βαραίνει τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης (ο οποίος συντάθηκε με τα προβλεπόμενα στο Ν.1069/80).