Ημερομηνία:

Κατηγορία:


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2023)

Δ/νση:  Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα

Τηλ.:     2410 258261, 2410 258831

Εmail:   info@edeya.gr

Web:     www.edeya.gr

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2023 με θέμα : «Ενημέρωση και συζήτηση επί του νομοσχεδίου  για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α.»:

  1. Επιβεβαιώνει την ενότητα του χώρου των Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και την αμέριστη εμπιστοσύνη της στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικό εκπρόσωπο των Δ.Ε.Υ.Α. και θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας σε όλα τα ζητήματα των Δ.Ε.Υ.Α.

 

  1. Επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναδιοργάνωση των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων που λειτουργούν υπηρεσίες ύδρευσης, όπως μέχρι σήμερα παρουσιάσθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι νομικά έωλη και λειτουργικά ανεφάρμοστη. Κι αυτό διότι η αναγκαστική συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α. και των Υπηρεσιών Ύδρευσης των Δήμων σε δυσλειτουργικούς, συγκεντρωτικούς και απρόσωπους Οργανισμούς σε επίπεδο διευρυμένων χωρικών ενοτήτων, παραβιάζει τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της διοικητικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. όπως αυτές αποτυπώνονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και αναιρεί τις αναγκαίες συνθήκες για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του αυτοδιοικητικού σκοπού παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τον οποίο αυτές υπηρετούν. Η  αναγκαστική εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων των Δήμων  τους σε νέα νομικά σχήματα, εγείρει, επίσης, σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

 

  1. Η επίτευξη οικονομίας κλίμακας που το Υπουργείο Περιβάλλοντος διατείνεται ότι επιδιώκεται με την αλλαγή της οργάνωσης των Δ.Ε.Υ.Α. δεν μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο γιατί δεν βασίζεται σε έγκυρα στοιχεία και επιστημονικές μελέτες, αλλά και γιατί ελλείπουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξή της, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υποστελέχωση των Δ.Ε.Υ.Α., αφού σήμερα οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης λειτουργούν με στοιχειώδες προσωπικό και έχουν τεράστιες ελλείψεις στα οργανογράμματά τους, όπως προκύπτει και από σχετική μελέτη της DG Regio για 35 Δ.Ε.Υ.Α.

 

  1. Τα σημερινά προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. με βασικότερα την υποστελέχωση και το υπέρογκο ενεργειακό κόστος για τα οποία, όμως, δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις αφού δεν έχουν λάβει καμιά μέχρι σήμερα ενίσχυση από την Πολιτεία, δεν επιλύονται με τη ατελέσφορη και βίαια αλλαγή της λειτουργικής δομής τους, αλλά απαιτούν άλλες γενναίες θεσμικές παρεμβάσεις, ενώ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής τους αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας μπορούν να αξιοποιηθούν εργαλεία που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει στη διάθεσή του όπως μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, διαδημοτικές συνεργασίες, εθελοντικές συνενώσεις κ.α.

 

  1. Η Γ.Σ. ζητά να ξεκινήσει καλόπιστος, εποικοδομητικός και εξαντλητικός διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ΚΕΔΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών) μετά την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, σύμφωνα και με την πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της στις 13 Δεκεμβρίου παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκυλακάκη. Στόχος του διαλόγου η εξεύρεση βιώσιμης λύσης για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων με υπηρεσίες ύδρευσης, λύσης που δεν θα αποξενώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση από την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης και την καθημερινή λειτουργία των ΔΕΥΑ και δεν θα αφαιρεί τη διαχείριση του νερού από τις τοπικές κοινωνίες.

 

  1. Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία και να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ να συμβάλει στη διαμόρφωση ολιστικής πρότασης για τη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού πόρου και του περιβάλλοντος της χώρας μας.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΘΗΝΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα